1504/5C Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12
0918726908 - 091 844 2027
chongsetsigma@gmail.com
SIDE 3
SIDE 5
SIDE 1
SIDE 6
SIDE 2
SIDE 4

KIM THU SÉT PANTHEON

  • PEX-220 RP=192m Giá : 20.000.000VNĐ
  • CX-020 Rp=55m Giá : 3.000.000VNĐ
  • CX-040 Rp=63M Giá : 3.500.000VNĐ
  • CX-070 Rp=73M Giá : 4.000.000VNĐ
  • BX-125 RP=84M Giá : 4.500.000VNĐ
  • BX-175 RP=111M Giá : 6.000.000VNĐ
  • AX-210 RP=131M Giá : 7.000.000VNĐ
  • DX-250 RP=152M Giá : 8.000.000VNĐ
  • Đếm sét SS-LSC-6 Giá : 2.500.000VNĐ
  • HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN